← Newsroom

Landskrona Energi väljer Netadmin

landskornaenerg-logo

Landskrona Energi Stadsnät sökte ett nytt Provisioneringssystem som bättre passade verksamheten. Valet föll på Netadmin och införandet av systemet startar omgående.

 

”Att Netadmin med sin produkt, utan tillkommande utveckling, täckte in de funktionsområden vi behöver samt har goda referenser från andra aktörer gjorde att vi valde Netadmin”, säger Eric Martler Nät- och driftschef Landskrona Energi Stadsnät.

 

”Vi är både glada och stolta över att få inleda detta samarbete med Landskrona. Netadmin Nine, den senaste produktgenerationen av Netadmin, har med sin moderna och skalbara plattform redan idag en bred och väl beprövad funktionalitet. Tillsammans med våra kunder jobbar vi ständigt med att utveckla och förbättra produkten och vi ser fram emot att nu även få in Landskronas erfarenheter och idéer i detta arbete”, säger Fredrik Nyblom Säljchef Netadmin.

 

”Vid årsskiftet når vi 100% fiber i vår kommun efter en kraftig utbyggnad de senaste åren, därefter går vi in i en mer förvaltande fas med stort fokus på en stabil drift och där blir Netadmin Nine en viktig pusselbit för oss”, fortsätter Eric Martler.

 

För mer information, kontakta

Fredrik Nyblom, Säljchef Netadmin, fredrik.nyblom@netadminsystems.com 0768 43 43 40.

Eric Martler, Nät- och driftschef Landskrona Energi Stadsnät, eric.martler@landskronaenergi.se 0418-470781.

 

Om Netadmin Systems

Netadmin Systems är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför Netadmin Nine - programvara som hjälper operatörer att växa och gå över till fibernätverk. Netadmins lösningar gör det enklare att lansera nya tjänster, öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. Med mer än 10 års erfarenhet på marknaden har Netadmin Systems levererat lösningar till fler än 75 kunder i fler än 15 länder globalt.

 

Företaget ägs av Volaris Group, en operativ del det Toronto-baserade Constellation Software Inc. Mer info finns på www.netadminsystems.com.

 

Om Landskrona Energi

Med visionen " Tillsammans är vi alltid i ledningen och bidrar till en smartare stad att leva och verka i " leder vi fram framtidens el, fjärrvärme och fiber i Landskrona stad. Lika viktigt är det att vi är med och formar vår stad genom smart digital och hållbar framtidstro. Våra 115 medarbetare ser till att cirka 25 000 kunder får el, fjärrvärme och kommunikationstjänster.

Latest Press Releases

Learn more

Learn more about our solution in our blog 

Contact Sales

sales-clairton

Clairton Fernandes
Contact Clairton
Request a demo
 
NETADMIN SYSTEMS
Wallenbergs Gata 4, 583 30 Linköping, Sweden
Tel: +46 -13 – 20 00 00 | Mail: info@netadminsystems.com