Med ett bredbåndsnett som stadig vokser og forandre seg er det lett å bli fartsblind og plutselig oppdage att...

 


Vi slukker daglig branner og rekker ikke å planlegge langsiktig jobbing?Gjør vi de riktige tingene i dag og tar vi de beslutninger som blir helt avgjørende for oss om noen år?

Vi får ikke tilstrekkelig tid til å jobbe med det vi er best på?Bruker vi vårt team på riktig måte og skaper vi et miljø som gir det beste forutsetninger for dette

Vi står og faller med nøkkelpersonell i vår virksomhet? Har vi back up om vår viktigste ressurs blir borte og hva skjer da?

 

 

Dette er en typisk «oppvåkning» som inntreffer når en virksomhet vokser og fullt fokus ligger på å håndtere det mest akutte hver dag.

 

Hva skulle det bety for en organisasjon om...

Ressurser kan frigjøres ved å automatisere de daglige prosesser?
Ved å automatisere de vanligste aktivitetene med høyt volum kan ressurser frigjøres og arbeide med sentrale problemer som gjør en forskjell på lang sikt.

Resultatene og kvaliteten på leverte tjenester er ikke lenger personavhengige?
Ved å introdusere strukturert og automatisert provisjonering av tjenestene dine, opprettes en sporbar og repeterbar prosess i organisasjonen som ikke er avhengig av en person.

Kunder kan behandles med riktig informasjon om drift og SLA?
Gjennom strukturert og dokumentert saksbehandling og overvåking får din organisasjon innsikt og oversikt over hvordan tjenestene leveres.