2 min read

Stadsnäten i Lycksele och Storuman väljer Netadmin som OSS-lösning

Featured Image

 

Stadsnäten i Lycksele och Storuman har valt att ingå i det regionala AC-Net samarbetet i Västerbotten med Netadmin som OSS-lösning.

AC-Net driver och tillhandahåller Västerbottens regionala bredbandsnät. Genom nätet möjliggörs livsviktig kommunikation, samhällsutveckling och infrastruktur som kopplar samman landsbygd och stad.

Införandet av stadsnäten i Lycksele och Storuman kommer att påbörjas under kvartal 4 2022 och driftsättningen kommer att ske i etapper med start i det första kvartalet 2023 och omfattar ca 6500 aktiva accesser i de båda stadsnäten.

 

"Tillgången till god infrastruktur är en grundförutsättning för att Västerbottenregionen ska ha fortsatt stabil tillväxt och för att vi ska kunna locka fler större företagsetableringar. Med Netadmin som gemensam lösning ser vi det som en styrka att att vi blir fler stadsnät som samverkar och uppnår gemensamma synergier.

David Lindström VD, AC-Net.

’’Storumans stadsnät och dess kommunikationsnät har haft ett behov av att få bättre översyn och kontroll över sina anslutningar i näten. Säkerheten har ökat och det är viktigt med bra egen kontroll som ett stadsnät. Netadmin kommer hjälpa och förenkla kontrollen av nätet i den utsträckning vi bör vara rådiga över. Vi ser många av de funktioner som systemet erbjuder som intressanta att kunna växa in i och effektivisera oss efter.’’

Aron Pennling, Stadsnätsansvarig - SumNet, Storumans kommun.

"Vi tycker att det är roligt att Stadsnäten i Storuman och Lycksele väljer AC-Net och Netadmin som lösning för en effektiv hantering och automatisering av sina bredbandstjänster i sina öppna stadsnät."

Håkan Nilhammar, VP Customer Care, Netadmin

 

 Press release som PDF. 
 

 

Om Netadmin

Netadmin Systems möjliggör och bidrar till positiva digitala upplevelser för internetanvändare världen över genom att tillhandahålla mjukvarulösningar för fiberoperatörer. Netadmin skapar specifika lösningar för fiberoperatörer baserade på deras affärssystem Netadmin Nine som stödjer kunderna i resan att bygga, driva och monetärisera fibernätverk.

Netadmin grundades 2004 och har sedan dess varit en viktig aktör på Fiber-to-the-home-marknaden i Europa.

Sedan 2015 ägs Netadmin av Lumine Group – en portfolio inom Volaris Group, ett dotterbolag till det Torontobaserade mjukvaruföretaget Constellation Software Inc.

Mer om: netadminsystems.com.

 

Om AC-Net

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten, Företagarna Västerbotten, Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Bolaget syftar till att tillhandahålla fiberinfrastruktur till kommuner, regionen och företag i Västerbotten. Sedan 2014 är AC-Net uppdelat i två bolag, AC-Net Internservice AB, som tillhandahåller det regionala nätet och äger och utvecklar infrastrukturen åt kommunerna och regionen, och AC-Net Externservice AB, som vidareförsäljer överskottskapacitet till den privata marknaden.

Mer om: AC-Net

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 December kl. 15.00.

För mer information, kontakta:

 

Håkan Nilhammar, VP Customer Care, Netadmin Systems. 
Telefon: +46 70 645 28 40
E-post: hakan.nilhammar@netadminsystems.com

Roger Haraldsson, Corporate Communications, Netadmin Systems 
Telefon: +46 73 3590 240 
E-post: press@netadminsystems.com